ĐÓNG

Công ty văn hóa


Bàn thắng chung
Bàn thắng chung

Để làm một thương hiệu quốc gia và toàn cầu.

Triết lý doanh
Triết lý doanh

Kim loại, kim loại.

Tâm linh doanh
Tâm linh doanh

Luôn chăm chỉ và táo bạo, trung thành và tận tụy, chuyên nghiệp và sáng tạo, hòa thuận bên trong và bên ngoài.

Mục đích:
Mục đích:

Để đạt được thị phần với cạnh tranh và hợp tác, để tạo nên sức mạnh với sự Quần Tụ, để làm cho chúng tôi thành thật, để dệt nên tương lai với dịch vụ.

Quản lý
Quản lý

Tiếp tục đạt điểm cao, tạo ra một thương hiệu toàn cầu. trên: (

) Để tạo môi trường đẹp đẽ nhờ hòa hợp với thiên nhiên; trên:

để xây dựng một căn nhà ấm cúng với triết lý hướng người


Lý thuyết lao động
Lý thuyết lao động

Để tuyển mộ địa phương và suy nghĩ toàn cầu.

Giá
Giá

Thành thật, nghề nghiệp, hòa hợp.

Kiểu công việc
Kiểu công việc

Tấn công ngay vào mục tiêu; trên: BSJDJ... không bao giờ chờ đến ngày mai... điều mà các người có thể làm hôm nay...


Về nhà ga Hoa
Liên lạc

Tập trung vào việc sản xuất những thành phần
đặc biệt trong hơn 25 năm.

Liên lạc