ĐÓNG

Sản phẩm sản xuất tại tại tại tàu hỏa


Nhu cầu sức khỏe của thiết bị: dựa trên nhu cầu nghiêm trọng cho việc sử dụng hộp số này nghiêm trọng, sự an to àn và công việc lâu dài, thiết bị thép sẽ phải có tỉ lệ hợp chất hóa học hợp lý hợp lý, độ chứa thấp và chất khí thấp (nitơ, hydrogen, ôxy) để đáp ứng yêu cầu của độ cưỡng bức cao độ mệt mỏi và độ kháng cự cao. Hongsheng có khả năng sản xuất các dây răng giả thuộc đường 934;- 1200mm. Điều kiện hiệu suất


của sản phẩm lốp xe: Cái trục là một thành phần chủ chốt để chịu đựng chất lượng của đầu máy và xe. It is subject to multiple complex strengths such as roting, bending and impact during operating, with fatigue cracking as its main form of failure. Do đó, thép trục cần phải có đủ sức mạnh và độ mạnh. Hongsheng có khả năng sản xuất của đạn giả và que rèn với một đường kính đường kính đường 9934;là 150-350mm.


HS Die Steel & Shaped Forgings Products that applied in Rail


Thêm chương trình


Ứng dụng Hoa
Trang Dán/ Trang Dán Thép
May 20,2022
Có cần phải điều khiển thiết bị đo nhiệt độ nóng không?

Có cần phải điều khiển thiết bị đo nhiệt độ nóng không?

Đọc thêm
May 06,2022
Các yếu tố ảnh hưởng độ mệt mỏi nhiệt độ kháng cự của Quá trình chữa thép và nhiệt độ nóng

Các yếu tố ảnh hưởng độ mệt mỏi nhiệt độ kháng cự của Quá trình chữa thép và nhiệt độ nóng

Đọc thêm
Apr 19,2022
Tài sản cơ bản của thép luyện công nóng là gì?

Tài sản cơ bản của thép luyện công nóng là gì?

Đọc thêm
Liên lạc

Tập trung vào việc sản xuất những thành phần
đặc biệt trong hơn 25 năm.

Liên lạc