ĐÓNG

Kiểm soát chất lượng


Việc thực hiện tiêu chuẩn và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và chú ý đến việc đóng dấu là nguyên tắc chất lượng của Hồng Kông. Nhóm bây giờ sở hữu các thiết bị thí nghiệm hàng đầu công nghiệp và các thiết bị thí nghiệm cao cấp, độ chính xác cao và tiên tiến, có thể thực hiện các thử nghiệm cơ khí, phân tích hóa học, khí, khí, kết quả chụp ảnh và không có thiệt hại.

List, nỡ; của Thiết bị kiểm tra

SCPTB0. Trình thử nghiệm CC


Hiển thịHydrogen Analyzer

Hydrogen Analyzer

Box Type Resistance Furnace

Box Type Resistance Furnace

Electric Hydraulic Servo Universal Testing Machine

Electric Hydraulic Servo Universal Testing Machine

Metallographic Microscope

Metallographic Microscope

Ultrasonic Flaw Detector

Ultrasonic Flaw Detector

Microhardness Tester 1

Microhardness Tester 1

Pendulum Impact Testing Machine

Pendulum Impact Testing Machine

Pointer-type Pendulum Impact Testing Machine

Pointer-type Pendulum Impact Testing Machine

Impact notch projector-1

Impact notch projector-1

Rockwell hardness tester

Rockwell hardness tester

Infrared C-S Analyzer

Infrared C-S Analyzer

Về nhà ga Hoa
Liên lạc

Tập trung vào việc sản xuất những thành phần
đặc biệt trong hơn 25 năm.

Liên lạc