ĐÓNG

Liên lạc


Nhóm

+86-510-8679503

+86-510-8667285

Không.156, đường Yueshan, Yuechengg Town, Giang Đang, Giang sơn.

Name

Giang su Hongsheng Die Steel New Material Technology co., Lt.

+86-510-86679732

*86-510-806500-10

Không

Tô Châu Hongsheng Forging Co., Lt.

+86-512-6695004

+86-512-639321

Không.158, đường Yinzang, làng Linhu, Quận Vũ Châu, Tô Châu, Giang Tô

Tưởng Tưởng Tưởng rằng:

*86-510-866799929

+86-510-8667285

Không

con

Ningbo City Beilun Disteniy Yishengy Material Co., Lt.

+86-574-866960.

Hoàng hậu

Phòng No.2, Ground Floor East Builing 1-10 No.6, Yanhetang Road. Đại Thanh, Dự án Bị Luân, Thành phố Ningbo

Hongsheng New Material (Dongggiwan) Co., Lt.

Tốc độ!

Tốc độ!

Tổng quát F, Huachei Công viên công nghiệp, No.3 Khu công nghiệp, Cộng đồng Xiaoyu, Chang An Town, Dongguan City

Diewei (Chongqing) Special Steel Co., Lt.

+86-23-681912

*86-23-68168699

Không.90 Tong Road, Taojia Town, Jiulongepo District, Chongqing City

Hoa