ĐÓNG

Hssd Dvn/ Hssd Dvn-nb 1.2367 Steel
Hssd Dvn/ Hssd Dvn-nb Uddeholm Dievar

Hey. Hey. Hey. Hey. Whoa.


Đại loại như thép nóng siêu suất, thép nóng siêu tốc vượt nhiệt, thép nóng, nóng, nóng, nóng nung, nóng nóng, v.v.

Chia sẻ với bạn bè

Lấy một Quote. Tải về PDF

Các tính chất hóa học của Hey DVN/ lớn DVN-NB

SCPTB0. Quy trình


Ứng dụng của Cất Độ Độ an DVN/ số A.R.G.N.B.


Độ mạnh mạnh mạnh mẽ và chất isotropy.

  • Độ mạnh của kháng cự giảm bớt nóng, Độ kháng cự mệt mỏi nhiệt, độ kháng cự thua tan nhiệt. (

  • Độ mạnh cao nhiệt độ, độ bền trong 650 89511; ≥ 1100Mpa. (

  • ) Rất khó khăn.

  • Ổn định không gian sau khi điều trị nhiệt.

  • Tên lửa nên dùng để chữa lành cho bếp trưởng DVN/ lớn DVN/ Hey DVN-NB


SCPTB1. CC.


Hoa
Liên lạc
Cám ơn vì sự chú ý của ngài.

Xin hãy điền vào mẫu để chúng tôi biết anh cần gì. Chúng tôi sẽ liên lạc với anh ngay lập tức.

Trang Dán/ Trang Dán Thép
May 20,2022
Có cần phải điều khiển thiết bị đo nhiệt độ nóng không?

Có cần phải điều khiển thiết bị đo nhiệt độ nóng không?

Đọc thêm
May 06,2022
Các yếu tố ảnh hưởng độ mệt mỏi nhiệt độ kháng cự của Quá trình chữa thép và nhiệt độ nóng

Các yếu tố ảnh hưởng độ mệt mỏi nhiệt độ kháng cự của Quá trình chữa thép và nhiệt độ nóng

Đọc thêm
Apr 19,2022
Tài sản cơ bản của thép luyện công nóng là gì?

Tài sản cơ bản của thép luyện công nóng là gì?

Đọc thêm